Tusenmilafärden börjar med ett enda steg

Kraften i detta citatet från Lao Tzu ligger i det faktum att det går tillämpa på ett brett spektrum av olika typer av situationer där något måste göras. Det är ingalunda begränsat till att resa. Det är därför inte överraskande att många språk har ordspråk som bygger på dessa bevingade ord. Ordspråk som uttrycker denna insikt som, betonar att allt börjar med ett ”första steg”. I svenskans översättning blir citatet lite extra elegant och explosivt eftersom det föreligger en snygg kontrapunkt mellan ”tusenmilafärd” och ”enda steg”. Den rytmiska parallellismen förstärks av kontrasten i vokalernas längd och konsonanternas klang.

Man vet väldigt lite om Lao Tzu. Enligt legenden så föddes han med vitt hår efter att ha spenderat 80 år i sin mors livmoder. Hans blotta existens debatteras ofta livligt i Kina. Men enligt de flesta historiker var han samtida med Confucius och arbetade i Zhou dynastins kejserliga arkiv, cirka 600 år före Kristus. Det var i Lao Tzus debatter med Confucius som Taoismen sägs ha fått sitt ursprung.